INFO :

Unit Teknologi Maklumat

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT 

 

  1.  Menguruskan penyelenggaraan sistem, aplikasi dan operasi Sistem Teknologi Maklumat Jabatan
  2. Menjalankan kerja-kerja pengauditan yang berkaitan dengan sistem kawalan ICT Jabatan dan Daerah
  3. Menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan ,dan instalasi program mengikut keperluan
  4. Menjalankan ujian ke atas perkakasan komputer dan perisian baru serta memberi khidmat nasihat pengguna secara 'online'
  5. Panduan spesifikasi pembelian komputer
  6. Menguruskan dan mengemaskini Laman Web Rasmi Jabatan 
Terma & Syarat · Dasar Privasi · Dasar Keselamatan · Piagam Pelanggan
Hakcipta Terpelihara ·Jabatan Agama Johor