INFO :

Unit Penapisan Media

OBJEKTIF

1.     Memantapkan pengumpulan bahan-bahan bacaan dan terbitan sama ada dalam bentuk media cetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan ajaran Islam

2.   Mengukuhkan program dan aktiviti jabatan bersandarkan kajian keberkesanan sama ada dari segi modul, kaedah ataupun sasaran

 

FUNGSI

1.      Memproses penerbitan bahan berunsur Islam

2.     Mengkaji dan menapis bahan terbitan berunsur Islam

3.     Memantau dan menguatkuasa bahan-bahan yang telah difatwakan menyeleweng dan                  sesat.

4.     Membuat rakaman program-program anjuran Jabatan

5.     Memberi khidmat nasihat dan garis panduan penerbitan berunsur Islam

6.   Memberikan penjelasan dan kempen kesedaran kepada penerbit dan pencetak bahan terbitan Islam.

7.      Kajian terhadap modul-modul program di bahagian-bahagian jabatan agar bersesuaian dengan sasaran dan matlamat sama ada secara lisan atau bil hal

 

8.        Hubungan dengan KDN.

Terma & Syarat · Dasar Privasi · Dasar Keselamatan · Piagam Pelanggan
Hakcipta Terpelihara ·Jabatan Agama Johor