INFO :

Unit Siasatan

UNIT SIASATAN

- Menyiasat semua kes-kes yang dikemukakan oleh Ketua Operasi

- Mendaftarkan kes-kes baru dan yang telah selesai

- Menyediakan laporan bulanan

- Menjaga keselamatan OYDS atau OKT

- Menjaga keselamatan fail atau kertas siasatan

- Menyimpan dengan selamat barang-barang kes atau sitaan yang telah diterima dari Ketua Operasi sehingga kes selesai

- Melupuskan Dokumen dan Barang Kes atau Sitaan

Terma & Syarat · Dasar Privasi · Dasar Keselamatan · Piagam Pelanggan
Hakcipta Terpelihara ·Jabatan Agama Johor