PROFIL

Jawatan Kadi Besar Negeri Johor (Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah)
Tarikh Sandangan 12 Mac 2017
Tarikh Lahir 17 September 1970
Tempat Lahir Labis, Segamat
Tarikh Lantikan Pertama Kontrak 1 April 1995
Tarikh Lantikan Pertama Tetap 2 Jun 1997
Tarikh Sah Jawatan 2 Jun 2000

 
KELULUSAN

  1. Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dari Universiti Teknologi Malaysia
  2. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dan Bahasa Arab dari Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir
  3. Diploma Pengajian Islam (Bahasa dan Kesusasteraan Arab) dari Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin
  4. Diploma Pengajian Islam (Bahasa dan Kesusasteraan Arab) dari Universiti Sultan Zainal Abidin

JABATAN PERNAH BERTUGAS

No. Gelaran Jawatan Pejabat/Jabatan Tempoh
1 Kadi Daerah Pejabat Kadi Daerah Mersing 03.06.1997 – 30.10.1997
2 Kadi Daerah Pejabat Kadi Daerah Segamat 01.11.1997 – 15.09.2004
3 Kadi Daerah Pejabat Kadi Daerah Batu Pahat 16.09.2004 – 15.11.2007
4 Ketua Penolong Pengarah Bahagian Zakat Baitumal dan Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor 16.11.2007 – 18.12.2011
5 Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid Jabatan Agama Islam Negeri Johor 19.12.2011 – 02.10.2016
6 Ketua Penolong Mufti Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Johor 03.10.2016 – 11.03.2017
7 Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-undang Syariah (Kadi Besar Negeri Johor) Jabatan Agama Islam Negeri Johor 12.03.2017 – Sekarang

 
MAKLUMAT KELUARGA
 
Isteri :-
Hajah Wan Mariza binti Wan Muhammad
 
Anak:-
Tiga(3) Orang