Seminar Membudayakan Ahli Sunnah Wal Jamaah Aliran Al Asya’irah Dan Al Maturidiah

Seminar Membudayakan Ahli Sunnah Wal Jamaah Aliran Al Asya’irah Dan Al Maturidiah Dalam Negeri Johor Daerah Kulai. Semua dijemput hadir.