• Halaman Utama
 • Piagam Pelanggan
 • Carta Organisasi
 • Lokasi
 
Bahagian Bahagian Dakwah
Alamat Bahagian Dakwah, Aras 2, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, Karung Berkunci 725, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Bahagian Ustaz Haji Mohd. Zamri Bin Kambari
Nombor Telefon 07-2076339
Faks 07-2234846 / 07-2264287

Visi

" Islam Sebagai Cara Hidup "

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

 1. Menguruskan hal ehwal berkaitan dengan dakwah dan sebaran Islam kepada masyarakat Islam di Negeri Johor.
 2. Menguruskan majlis-majlis kebesaran Islam dan majlis rasmi keagamaan di Negeri Johor.
 3. Menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan permohonan memeluk Islam, kelas dan kebajikan Saudara Kita.
 4. Menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan kebajikan pesakit dan lawatan ke hospital kerajaan dan rumah kebajikan kerajaan di Negeri Johor.
 1. Memberi kefahaman dan penghayatan Islam kepada masyarakat tidak kurang daripada sepuluh (10) kali sebulan bagi setiap daerah.
 2. Memastikan pelaksanaan Program Rasmi Keagamaan Kerajaan di Peringkat Negeri dan Daerah mengikut takwim yang disediakan.
 3. Memproses permohonan dan pendaftaran memeluk Islam dalam masa tujuh (7) hari selepas dokumen lengkap diterima.
 4. Memastikan perlaksanaan Program Saudara Kita dan Orang Asli di Peringkat Negeri dan Daerah mengikut takwim yang disediakan.
 5. Memastikan pelaksanaan lawatan ke hospital dan rumah kebajikan kerajaan dilaksanakan sekurang-kurangnya sepuluh (10) kali sebulan di Peringkat Ibu Pejabat dan Daerah.