Unit Unit Audit Dalam
Alamat Aras 1, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Unit Encik Muhammad Alif Bin Abdul Fa’tas
Nombor Telefon 07-2076384
Faks 07-2237873

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

  1. Menyelaras tugas audit dalam dengan audit luar;
  2. Melaporkan kakitangan yang melakukan penyelewengan;
  3. Mengemukakan laporan setiap suku tahun kepada Pengarah;
  4. Menjalankan kerja-kerja penyemakan, kajian dan analisa keperluan pengauditan terhadap bahagian, daerah dan sekolah-sekolah agama Negeri Johor;
  5. Menguruskan Laporan Tahunan Unit Audit Dalam;
  6. Menjalankan tugas pengauditan bagi pentadbiran dan kewangan di bahagian, daerah dan sekolah – sekolah agama Negeri Johor;
  7. Menyediakan laporan hasil auditan kepada Pengarah;
  8. Membuat auditan mengejut apabila menerima aduan daripada orang awam atau pihak – pihak tertentu;
  9. Membuat pemantauan Laporan Ketua Audit Negara; dan
  10. Membuat pemantauan terhadap Laporan Jabatan Audit Negara dan agensi lain yang berkaitan.