Unit Unit Kewangan
Alamat Aras 4, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Unit Cik Normah Binti Kamarden
Nombor Telefon 07-2076309
Faks 07-2237873

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

  1. Menyemak dan menyediakan bayaran bagi semua bahagian di Jabatan.
  2. Menyediakan Anggaran Belanjawan Jabatan.
  3. Menerima dan menguruskan kutipan hasil.
  4. Menguruskan Flimsi Jabatan.
  5. Menguruskan tambah/pindah peruntukan Jabatan.
  6. Menyelenggara buku vot.