Unit Unit Kualiti
Alamat Aras 1, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Unit Encik Amran Bin Omar
Nombor Telefon 07-2076314
Faks 07-2237873

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

  1. Menguruskan Program Kualiti Jabatan
  2. Menguruskan simpanan dokumen Kualiti Jabatan
  3. Memguruskan Program Hari Kualiti (Q)
  4. Menguruskan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM)
  5. Menguruskan semakan Fail Meja kakitangan Jabatan
  6. Menguruskan Program ISO Jabatan
  7. Menguruskan Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ)
  8. Menguruskan Program Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)