Unit Unit Pentadbiran
Alamat Aras 4, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Unit Puan Zalidah Binti Sabiron
Nombor Telefon 07-2076310
Faks 07-2237873

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

 1. Menguruskan surat/dokumen yang diterima oleh Jabatan dan mencari fail.
 2. Menguruskan sistem fail Jabatan
 3. Menaip surat-surat rasmi / minit mesyuarat / kertas kerja, dokumen dan lain-lain.
 4. Menguruskan penghantaran surat/dokumen Jabatan.
 5. Menguruskan Mesyuarat Jabatan.
 6. Menguruskan Majlis Rasmi
 7. Menyimpan atau mengemaskini fail-fail sulit.
 8. Menyedia/mengemaskini jadual bulanan aktiviti rasmi Pengarah.
 9. Menguruskan tambang haji bagi ADUN, EXCO, kakitangan kerajaan, Persekutuan dan Persaraan
 10. Pengurusan penyediaan jawapan Mesyuarat Kerajaan.
 11. Menyedia dan menyemak memorandum, nota, dan dokumen Ahli Mesyuarat Kerajaan.
 12. Pengurusan Stor
 13. Penyelenggaraan kenderaan
 14. Penyelenggaraan komputer.