c

 

Unit Unit Sumber Manusia
Alamat Aras 4, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Unit Encik Muhyiddin Bin Jaleni
Nombor Telefon 07-2076320
Faks 07-2237873

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

  1. Menguruskan latihan kakitangan Jabatan
  2. Menguruskan rekod latihan/kursus kakitangan Jabatan
  3. Menguruskan Peperiksaan Perkhidmatan Jabatan
  4. Menguruskan Peperiksaan Tahap Kecekapan (PTK) bagi kumpulan sokongan II