Unit Unit Pembangunan Sosial
Alamat Aras 4, Blok B, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Unit Ustaz Haji Muhamad Firdaus Bin Sulaiman
Nombor Telefon 07-2281266
Faks 07-2282960

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

  1. Merancang serta melaksanankan program-program Pusat Pembangunan Keluarga Islam (PPK).
  2. Merancang, melaksanakan dan pemantauan perkhidmatan Pusat Pembangunan Sosial (PSI).
  3. Mengurus dan menyelia penghuni serta Pusat Perlindungan Wanita.