Unit Latihan dan Pusat Sumber
Alamat Aras Bawah, Blok B, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Unit Ustaz Syaiful Fadzli bin Mohd Fozi
Nombor Telefon 07-2239952
Faks 07-2282948

Visi

“Peneraju bidang perundangan jenayah syariah bagi mencapai keadilan melalui undang-undang”

Misi

” Menegakkan undang-undang dan hukum syarak melalui proses pendakwaan yang berkesan dalam mengadili pesalah jenayah syariah demi menjaga kepentingan agama islam negeri johor “

Fungsi Utama

  1. Menyelia segala kertas kerja perancangan  program dalaman bagi pegawai dan  staf  bahagian
  2. Mengurus pelaksanaan  program, kursus, bengkel atau latihan khusus bagi staf bahagian pendakwaan.
  3. Mengurus dan menyelenggara pusat sumber bahagian pendakwaan.