Unit Unit Akademik
Alamat Aras 3, Blok B, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Unit Ustaz Haji Muhammad Safri bin Ossin@Hussin
Nombor Telefon 07-2282930
Faks 07-2233178

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

 

Kurikulum

 1. Melantik guru pakar matapelajaran.
 2. Pemantauan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran ke sekolah-sekolah.
 3. Melaksana garispanduan penyediaan BBM.
 4. Melaksana garis panduan bagi pengujudan dan pempraktisan Pusat Sumber dan Perpustakaan Sekolah.
 5. Mengurus/melaksana Kursus Peningkatan Ikhtisas KBSA, KBSR & KBSM guru-guru.

Peperiksaan dan Penilaian

 1. Pendaftaran peperiksaan Darjah 6/Darjah Khas/SRA/SMRA/SMAN.
 2. Mengawal/mengurus yuran-yuran peperiksaan.
 3. Merangka Takwim Peperiksaan.
 4. Merangka bena Item peperiksaan 1/2 thn dan akhir tahun Pra/1-5.
 5. Mengurus mencetak/membungkus/menggagih dan penghantaran kertas soalan.
 6. Memproses/menyemak pemarkahan kertas peperiksaan 1/2 & akhir tahun 1-5 Pra/KAFA.