Unit Unit Audit Pematuhan
Alamat Aras 1, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Unit Ustaz Muhammad Firdaus Bin Omar
Nombor Telefon 07-2076357
Faks 07-2076381

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

  1. Memastikan syarikat mengikut Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia.
  2. Nasihat dan tunjuk ajar sekiranya syarikat tidak mematuhi Manual Prosedur.
  3. Menerangkan hukum-hakam dan fatwa berkaitan bahan yang digunakan.
  4. Memastikan cara/kaedah sertu premis dan kapal dibuat secara sempurna.
  5. Menyampaikan ceramah sekiranya syarikat memerlukan penerangan Pensijilan Halal.
  6. Menjalankan kursus/latihan berkaitan dengan Audit Pematuhan.