Unit Unit Pensijilan
Alamat Aras 1, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Unit Ustazah Sariah Binti Khamis
Nombor Telefon 07-2076362
Faks 07-2276041

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

  1. dokumen permohonan Sijil Pengesahan Halal Malaysia. Bermula penerimaan dokumen hingga kepada penerimaan bayaran.
  2. Mengendali kaunter pertanyaan permohonan pensijilan Halal Malaysia.
  3. Urusetia mesyuarat Pra-Panel Permohonan Sijil Pengesahan Halal Malaysia.
  4. Urusetia Mesyuarat Panel Pengesahan Malaysia.
  5. Urusetia Mesyuarat Kelulusan Permohonan Segera (Fast Track) Pensijilan Halal Malaysia.
  6. Menguruskan laporan keputusan mesyuarat Panel Pengesahan Halal Negeri Johor ke JAKIM bagi tujuan cetakan sijil.
  7. Menerima, merekod dan menyerahkan Sijil Pengesahan Halal kepada pemohon.
  8. Menyediakan fail permohonan Sijil Pengesahan Halal.
  9. Menyemak dokumen Halal Assurance System (HAS) syarikat.
  • Menguruskan ulasan agensi bagi permohonan yang terlibat.