Unit Unit Nikah Cerai Rujuk
Alamat Aras 2, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Unit Mohamad Hamizan Bin Sayuti
Nombor Telefon 07-2282771
Faks 07-2282919

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

  1. Pengurusan Nikah, Cerai dan Rujuk melibatkan warganegara, warganegara asing, dalam dan luar negara
  2. e-NCR
  3. Pengesahan sijil nikah untuk Haji dan Umrah
  4. Kad Perakuan Nikah
  5. Pengurusan Kursus Pra-Perkahwinan Negeri Johor
  6. Muzakarah Jurunikah bersama Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk
  7. Pengurusan Penaksiran HIV
  8. Statistik Nikah, Cerai dan Rujuk seluruh negeri Johor.