Unit Unit Perundangan
Alamat Aras 2, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Unit Ustaz Haji Muhamad Bokharuddin bin Ismail
Nombor Telefon 07-2282914
Faks 07-2282919

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

  1. Pengurusan undang-undang bersama Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri;
  2. Pengurusan Tauliah & e-Ikhtisas;
  3. Pengurusan Pungutan Khairat;
  4. Pengurusan Peguam Syarie Negeri Johor;
  5. Urusetia kepada Jawatankuasa berikut:
  6. Jawatakuasa Hakim Majlis Tilawah Al-Quran dan Majlis Menghafaz Al-Quran;
  7. Jawatankuasa Tauliah Mengajar dan Memberi Syarahan Agama;
  8. Jawatankuasa Perundangan dan Peraturan;
  9. Jawatankuasa Peguam Syarie Negeri Johor ;