ePengurusan Halal

Senarai Dokumen Sokongan Yang Perlu Dihantar ke Jabatan Agama Islam Negeri Johor

  • Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM)

  • Salinan lesen perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan(PBT)

  • Salinan Penyata Kewangan Tahunan Syarikat terkini

  • Salinan permit import dari Jabatan Perkhidmatan Haiwan Malaysia bagi daging/produk berasaskan haiwan. (Jika Berkaitan)

  • Salinan Surat Perjanjian Kontrak Pengilangan (OEM) *Jika Berkenaan

  • Salinan Kad Pengenalan dan Surat Lantikan 2 orang pekerja Muslim Warganegara Malaysia berstatus tetap

  • Surat kebenaran daripada Pihak Berkuasa Kawalan Dadah Kementerian Kesihatan Malaysia (bagi kosmetik / ubatan tradisional / tambahan khasiat makanan)