Galeri Khutbah

Tajuk : Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan. Tarikh : 26 Ogos 2016

Tajuk : Kepentingan Menghadiri Jumaat. Tarikh : 22 Julai 2016

Tajuk : Hidayah Allah. Tarikh : 15 Julai 2016

Tajuk : Kebenaran Sirat. Tarikh : 12 Ogos 2016

Tajuk : Pengajaran dan Hikmah Hari Kiamat. Tarikh : 29 Julai 2016