Bahagian Bahagian Khidmat Pengurusan
Alamat Bahagian Khidmat Pengurusan, Aras 4, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, Karung Berkunci 725, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Bahagian Encik Mohd Faiz Bin Azman
Nombor Telefon 07-2076312
Faks 07-2237873

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

  1. Menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan pentadbiran, perkhidmatan, latihan, perjawatan dan pengurusan harta modal jabatan.
  2. Menguruskan dan mengawal selia peruntukan kewangan jabatan termasuk pembayaran emolumen, elaun dan pembekalan.
  3. Menguruskan dan mengawal selia peruntukan pembangunan dan kerja-kerja yang berkaitan dengan pembangunan di bawah bidang kuasa jabatan.
  4. Menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan sistem pengurusan kualiti jabatan.