Bahagian Bahagian Pembangunan Keluarga
Alamat Bahagian Pembangunan Keluarga, Aras 4, Blok B, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, Karung Berkunci 725, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Bahagian Ustazah Hjh Maimunah binti Othman
Nombor Telefon 07-2281266 / 07-2282961
Faks 07-2282960

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

  1. Pengurusan sesi khidmat nasihat.
  2. Pengurusan latihan kakitangan
  3. Penyediaan statistik aduan bulanan dan tahunan.
  4. Perancangan dan penyediaan kertas kerja bagi program-program pembangunan keluarga.
  5. Persiapan, perlaksanaan dan pemantauan Pembangunan Keluarga.
  6. Merancang serta melaksanankan program-program Pusat Pembangunan Keluarga Islam (PPK).
  7. Merancang, melaksanakan dan pemantauan perkhidmatan Pusat Pembangunan Sosial (PSI).
  8. Mengurus dan menyelia penghuni serta Pusat Perlindungan Wanita.