Bahagian Bahagian Pengurusan Masjid
Alamat Bahagian Pengurusan Masjid, Aras 1, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, Karung Berkunci 725, 80990 Johor Bahru, Johor.
Ketua Bahagian Ustaz Haji Mohd Taufik Bin Dato’ Haji Shamsudin
Nombor Telefon 07-2076411
Faks 07-2076415

Visi

” Islam Sebagai Cara Hidup ”

Misi

” Menjadikan Jabatan Agama Johor sebagai satu agensi sosial terunggul melalui usaha dan aktiviti yang berterusan serta menyeluruh dalam pembentukan individu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya, bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berketerampilan, harmoni, dinamik, cergas, cerdas, berdaya saing, bersatu padu, berakhlak mulia dan memiliki jati diri unggul sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ummah dan negara “

Fungsi Utama

  1. Menguruskan program-program pengimarahan masjid kerajaan.
  2. Menguruskan penyediaan dan penerbitan khutbah, tafsir dan hadis.
  3. Menguruskan pelantikan jawatankuasa masjid dan surau kariah.
  4. Menguruskan pembangunan dan latihan pegawai masjid dan surau.
  5. Menguruskan Tabung Pembangunan Masjid Negeri Johor.
  6. Menguruskan permohonan peruntukan pembangunan masjid dan surau Negeri Johor.