IKLAN PERMOHONAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN KARIAH MASJID

DAN SURAU NEGERI JOHOR

1)Terbuka kepada rakyat warganegara Malaysia untuk memohon jawatan Pengurusan Kariah

Masjid Dan Surau bagi kawasan kariah masing- masing;

2)Permohonan hendaklah diserahkan kepada:

 1. i) Penghulu Mukim;

ii)Penggerak Masjid Dan Surau DUN;

iii)Ketua Kampung.

3)Borang permohonan boleh didapati di :

3.1) laman sesawang :

3.2)Pejabat Kadi daerah- daerah;

4)Permohonan hendaklah dilampirkan bersama: Salinan kad pengenalan, surat akuan sumpah

dan surat mastautin;

5)Tarikh tutup permohonan pada 16 September 2019;

6)Kelayakan menjadi Jawatankuasa Pengurusan dan Kariah Masjid:

Mana-mana orang yang memenuhi syarat-syarat yang berikut adalah layak untuk dicalonkan

sebagai ahli jawatankuasa Pengurusan dan Kariah Masjid jika dia –

 • beragama Islam;
 • warganegara Malaysia;
 • tidak menganggotai mana-mana Jawatankuasa Pengurusan dan Kariah Masjid lain;
 • berumur tidak kurang daripada dua puluh satu (21) tahun;
 • seorang ahli kariah atau penduduk kampung atau taman atau kawasan yang terdapat masjid dan surau di tempat dia menetap;
 • mempunyai daya kepimpinan dan komited serta istiqamah dengan pengimarahan masjid dan surau;
 • rajin menghadirkan diri ke masjid dan surau bagi mendirikan solat berjemaah terutama solat fardhu isyak dan subuh di kariahnya;
 • mempunyai kelakuan yang baik;
 • tidak pernah disabitkan atas apa-apa kesalahan jenayah oleh Mahkamah Syariah atau Mahkamah Sivil di Malaysia atau di luar Malaysia; dan
 • bukan seorang yang bankrap di bawah Akta Kebankrapan 1967 [Akta 360] atau tidak pernah didapati bersalah atas apa-apa perbuatan atau ketinggalan yang dinyatakan di bawah seksyen 33(6)(a), (b), (c), (e), (f), (h), (k) atau (l) Akta Kebankrapan 1967 [Akta 360].