Permohonan Kad Perakuan Nikah MyNCR

 1. Kad Perakuan Nikah boleh dipohon setelah akad nikah didaftarkan dengan mengemukakan permohonan kepada Pendaftar dengan mengisi borang serta bayaran yang ditetapkan.
 2. Pasangan hendaklah mengemukakan sekeping gambar berukuran Pas Perjalanan (Pass Port), sesalinan Surat Perakuan Nikah dan salinan Kad Pengenalan dan bayaran yang ditetapkan.
 3. Kad Perakuan Nikah akan dikeluarkan sebanyak dua keping kad untuk suami dan isteri.
 4. Jika pasangan telah bercerai kedua-dua kad itu hendaklah diserahkan ke Pejabat Kadi berserta dengan Surat Perakuan Nikah yang asal, kad tersebut akan dikembalikan setelah di potong di mana-mana penjuru kad sebagai tanda telah terbubar perkahwinan.
 5. Mana-mana suami dan isteri yang telah bercerai atau terbubar perkahwinannya dan telah merujuk semula maka ia boleh membuat permohonan Kad Perakuan Nikah yang baharu.
 6. Kad Perakuan Nikah Negeri Johor hanya sah jika dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor sahaja.

Dokumen-dokumen yang diperlukan:

 • Salinan kad pengenalan suami dan isteri
 • Salinan Sijil Nikah negeri Johor
 • Dua (2) keping gambar suami (digalakkan bersongkok)
 • Dua (2) keping gambar suami (digalakkan bersongkok) ( Berukuran Passport)
 • Dua (2) keping isteri bertudung (Ukuran Passport)
 • Bayaran pemprosesan RM40.00

Tempoh Siap

3 BULAN

Permohonan boleh dibuat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan dan hadir  ke mana-mana Pejabat Kadi Daerah berhampiran di negeri Johor.