17 Julai 2019: Kunjungan Unit Pusat Keluarga, Sosial & Komuniti (PKKSK ) JAKIM ke Jabatan Agama Islam Negeri Johor Dan Taklimat Penubuhan KSK Care Centre. Diketuai Yang Berbahagia Dato’ Selamat bin Paigo, Pengarah Bahagian Keluarga, Sosial & Komuniti, bersama Ustazah Yuhanis binti Mohd Yusop.