27 Januari 2019 : Lawatan Pengauditan EKSA kali ke-2 di Pejabat Kadi daerah Mersing  bersama Tuan Haji Rofiki bin Dato’ Haji A. Shamsudin, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor.