16 Januari 2019 : Lawatan Pengauditan EKSA kali ke-2 di Pejabat Kadi daerah Segamat & Pejabat Pendidikan Islam daerah Segamat bersama Tuan Haji Rofiki bin Dato’ Haji A. Shamsudin, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor.