09 Julai 2018 – Lawatan Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Dan Pendidikan, Tuan Haji Aminolhuda bin Haji Hassan ke Tapak Kerja Konservasi Bangunan Masjid Abu Bakar, Johor Bahru bersama Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Rofiki bin Dato A.Shamsudin dan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor pada jam 9.00 pagi.