03/02/2020 : Majlis Akujanji Pembantu Tadbir N19 dihadapan Pengarah JAINJ, Dato Haji Md Rofiki bin Dato Haji A. Shamsudin yang akan ditempatkan di Jabatan Agama Islam Negeri Johor.Seramai 15 orang telah dilantik sebagai penjawat awam negeri Johor ke jawatan Pembantu Tadbir N19.Mereka akan ditempatkan di bahagian-bahagian di JAINJ.Syabas dan taniah kami ucapkan, semoga dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada jabatan.