17 November 2019 : Majlis Akujanji Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S29 yang baru dilantik dalam perkhidmatan dihadapan Dato’ Haji Rofiki bin Dato Haji A. Shamsudin,  Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor.