Janji Bulan MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA STANDARD PIAGAM PELANGGAN Jumlah
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
Memastikan Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Negeri Johor boleh diakses setiap masa 24 jam sehari Januari  30 hari 27 minit  96.63%  23 jam 33 minit  3.37% 31
Februari  27 hari 19 jam 54 minit  99.39%  4 jam 4 minit  0.61%  28
Mac 30 hari 19 jam 55 minit 99.30% 5 jam 5 minit 0.70%  31
April 29 hari 23 jam 99.86% 1 jam 0.24%  30
Mei 31 hari 100.0% 0.0%  31
Jun 29 hari 23 jam 99.30% 5 jam 0.7%  30
Julai 29 hari 2 jam 93.66% 1 hari 22 jam 6.34%  31
Ogos  31
September  30
Oktober  31
November  30
Disember  31