Permohonan Tauliah Peguam Syarie Negeri Johor

Pendahuluan

 • Permohonan Tauliah Peguam Syarie Negeri Johor diuruskan oleh Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Tingkat 2, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, Karung Berkunci 725, 80990, Johor Bahru. No. Tel: 07-2282920. emel: uusjohor@gmail.com
 • Tempoh permohonan baru adalah dari awal Januari hingga 30 September setiap tahun.
 • Tempoh pembaharuan Sijil Amalan Guaman Syarie ialah dari Bulan Januari hingga 31 Oktober setiap tahun.
 • Setiap permohonan akan diproses mengikut “Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Negeri Johor) 2015”.

Kelayakan Untuk Memohon Tauliah Peguam Syarie Negeri Johor

KAEDAH 9 (Kelayakan sebagai Peguam Syarie)

Syarat untuk layak sebagai Peguam Syarie;

 • Islam
 • Warganegara Malaysia
 • Berkelakuan baik disokong oleh 2 orang pengadil (seorang daripadanya ialah majikan)
 • Tidak pernah sabit kesalahan oleh Mahkamah Syariah atau Mahkamah Sivil
 • Bukan seorang yang bankrup
 • Tidak pernah dipecat, hilang kelayakan atau digantung atas sifatnya sebagai Penguambela dan Peguamcara
 • Memiliki kelayakan akademik
  1. Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Diploma Pentadbiran Kehakiman Islam atau yang setaraf
  2. Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Syariah) atau yang setaraf dengannya
  3. Sekiranya dia seorang Peguambela atau Peguamcara mestilah memiliki Diploma Pentadbiran Kehakiman Islam atau yang setaraf
 • Lulus ujian bertulis atau temuduga sekiranya perlu

Sebelum diterima masuk di bawah kaedah (1), pemohon hendaklah menjalan latihan dalam kamar selama enam bulan di mana-mana firman guaman Syarie

Latihan dalam kamar hendaklah diselia oleh seorang Peguam Syarie yang sedang dan telah menjalankan amalan secara aktif di Malaysia bagi tempoh tidak kurang daripada 5 tahun

Perbandingan Permohonan dan Bayaran Yang Berkaitan

KAEDAH 10, 11, 12 dan 13

 • Permohonan hendaklah kepada Pengerusi Jawatankuasa menggunakan borang 1 beserta akuan dan salinan dokumen pada Kaedah 10 (2).
 • Sekiranya diterima masuk menjadi Peguam Syarie oleh Majlis, akan ditauliahkan
  1. Sijil Peguam Syarie. Fi bayaran RM 500.00
  2. Sijil Amalan Guaman Syarie. Fi bayaran RM 100.00
 • Pembaharuan Sijil Amalan Guaman Syarie perlu dibuat kepada Setiausaha Jawatankuasa tidak lewat dari 3 bulan sebelum tamat tempoh sijil.
 • Fi pembaharuan Sijil Amalan Guaman Syarie ialah RM100.00