1. Memastikan tindakan bagi aduan baru dapat dilaksanakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dan tiga puluh (30) hari bekerja bagi kes yang berulang.
  2. Melaksanakan sesi khidmat nasihat tidak melebihi empat puluh lima (45) minit atau mengikut keperluan kes.
  3. Memastikan pelaksanaan program Bahagian Pembangunan Keluarga sebanyak lima (5) program di peringkat negeri dan daerah.