1. Mendaftarkan kes-kes lengkap yang diterima daripada Bahagian Penguatkuasaan yang hendak dituduh di Mahkamah Syariah dalam masa tidak melebihi 30 hari selepas menerima Kebenaran Mendakwa daripada Ketua Pendakwa Syarie.
  2. Memfailkan notis rayuan atau permohonan semakan kes dalam tempoh empat belas (14) hari selepas keputusan perbicaraan.
  3. Memfailkan petisyen rayuan dalam masa sepuluh (10) hari selepas menerima perbicaraan hakim dari mahkamah.