PROFIL

Jawatan Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor
Tarikh Sandangan 1 Februari 2021
Tarikh Lahir 3 April 1970
Tempat Lahir Endau, Mersing
Tarikh Lantikan Pertama 1 Ogos 1997
Tarikh Sah Jawatan 22 Ogos 2000

KELULUSAN

  1. Sarjana Sains Kaunseling (Universiti Utara Malaysia)
  2. Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Universiti Malaya)

JABATAN PERNAH BERTUGAS

No. Gelaran Jawatan Pejabat/Jabatan Tempoh
1 Penolong Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Segamat 1 Ogos 1997 – 15 Januari 2000
2 Penolong Pegawai Daerah Pejabat Daerah Segamat 16 Januari 2000 – 31 Ogos 2004
3 Penolong Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Kota Tinggi 1 September 2004 – 31 Januari 2006
4 Penolong Pegawai Daerah Pejabat Daerah Kota Tinggi 1 Februari 2006 – 15 Februari 2006
5 Penolong Pegawai Daerah/Penolong Pentadbir Pejabat Tanah Dan Daerah Kecil Pengerang 16 Februari 2006 – 15 Januari 2008
6 Setiausaha Majlis Perbandaran Muar 16 Januari 2008 – 31 Mei 2011
7 Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Mersing 1 Jun 2011 – 29 Februari 2012
8 Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Kota Tinggi 1 Mac 2012 – 15 Ogos 2015
9 Yang Dipertua Majlis Perbandaran Muar 16 Ogos 2015 – 31 Disember 2017
10 Timbalan Pengarah Tanah Dan Galian Pejabat Tanah Dan Galian Johor 1 Januari 2018 – 14 April 2019
11 Ketua Setiausaha Sulit Kepada Meneteri Besar Johor Pejabat Menteri Besar Johor 15 April 2019 – 1 Mac 2020
12 Pengurus Kanan PIJ Holdings SDN BHD 2 Mac 2020 – 31 Januari 2021
13 Pegawai Daerah Pejabat Daerah Kluang 1 Februari 2021 – 14 Februari 2023

MAKLUMAT KELUARGA

Isteri :- Norlela Binti Mohd Said

Anak:- 3 orang