PROFIL

Jawatan Timbalan Pengarah Pengurusan Jabatan Agama Islam Negeri Johor
Tarikh Sandangan 1 Julai 2018
Tarikh Lahir 03 April 1972
Tempat Lahir Johor Bahru
Tarikh Lantikan Pertama 1 Ogos 1997
Tarikh Sah Jawatan 22 Ogos 2000

KELULUSAN

  1. Bachelor of Human Science in Political Science dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

JABATAN PERNAH BERTUGAS

 

No. Gelaran Jawatan Pejabat/Jabatan Tempoh
1. Pegawai Tadbir, Gred N44 Pejabat Daerah Muar
27.03.2007 – 15.01.2008
2. Pegawai Tadbir, Gred N48 Pejabat Tanah Segamat 16.01.2008 – 31.05.2011
3.
Ketua Penolong Pengarah, Gred N52
Pejabat Tanah Galian dan Galian 01.06.2011 – 28.02.2012
4. Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Mersing 01.03.2012 – 18.05.2014
5. Pegawai Tadbir, Gred N52 Pejabat Pengurus Besar 19.05.2014 – 16.08.2014
6. Pegawai Tadbir, Gred N41-N54 (YPJ) Yayasan Pelajaran Johor 17.08.2014 – 31.08.2015
7. Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Batu Pahat 01.09.2015 – 30.11.2016
8. Pegawai Tadbir, Gred N52 Pejabat Tanah Batu Pahat 01.12.2016 – 16.01.2017
9. Setiausaha Jabatan Khidmat Pengurusan 17.01.2017 –  30.06.2018
10. Timbalan Pengarah Pengurusan Jabatan Agama Islam Negeri Johor 01.07.2018 – Sekarang

MAKLUMAT KELUARGA

Isteri :-
Hajjah Norhuda binti Mohd Nor

Anak:-
Tiga(3) Orang