PROFIL

Jawatan Timbalan Pengarah Pengurusan Jabatan Agama Islam Negeri Johor
Tarikh Sandangan 1 Julai 2018
Tarikh Lahir 03 April 1972
Tempat Lahir Johor Bahru
Tarikh Lantikan Pertama 1 Ogos 1997
Tarikh Sah Jawatan 22 Ogos 2000

KELULUSAN

  1. Bachelor of Human Science in Political Science dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

JABATAN PERNAH BERTUGAS

No. Gelaran Jawatan Pejabat/Jabatan Tempoh
1. Penolong Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Mersing 01.08.1997 – 15.01.2002
2. Penolong Pentadbir Tanah 1 Pejabat Tanah Mersing 16.01.2002 – 15.05.2002
3. Penolong Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Kluang 16.05.2002 – 31.12.2004
4. Penolong Pentadbir Tanah 1 Pejabat Tanah Kluang 01.01.2005 – 01.03.2006
5. Penolong Pegawai Daerah Pejabat Daerah Muar 02.03.2006 – 15.01.2008
6. Penolong Pegawai Daerah Pejabat Daerah Kecil Labis 16.01.2008 – 31.05.2011
7. Ketua Penolong Pengarah Pejabat Tanah Galian dan Galian 01.06.2011 – 28.02.2012
8. Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Mersing 01.03.2012 – 15.12.2014
9. Ketua Penolong Pegawai Daerah Pejabat Daerah Ledang 16.07.2010 – 02.06.2013
10. Ketua Unit Audit Dalam Pejabat SUKJ(Caw. Pentadbiran) 03.06.2013 – 31.11.2014
11. Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Muar 01.12.2014 – 15.03.2016
12. Timbalan Pengarah Tanah dan Galian Pejabat Tanah Dan Galian Johor 16.03.2016 – 16.01.2017
13. Timbalan Pengarah Pengurusan Jabatan Agama Islam Negeri Johor 17.01.2017 –  Sekarang

MAKLUMAT KELUARGA

Isteri :-
Hajjah Norhuda binti Mohd Nor

Anak:-
Tiga(3) Orang