PROFIL

Jawatan Timbalan Pengarah Pengurusan Jabatan Agama Islam Negeri Johor
Tarikh Sandangan
Tarikh Lahir
Tempat Lahir
Tarikh Lantikan Pertama
Tarikh Sah Jawatan

 

KELULUSAN

JABATAN PERNAH BERTUGAS

No. Gelaran Jawatan Pejabat/Jabatan Tempoh
1.

 

MAKLUMAT KELUARGA

Isteri :-

Anak:-